Quy định sử dụng

Website DienThoai.ME là nơi đánh giá, trao đổi kinh nghiệm sử dụng các dòng sản phẩm thiết bị di động: điện thoại, máy tính bảng, đồng hồ thông minh, máy đọc sách…

Quyền hạn và trách nhiệm người dùng

Quyền hạn

Người dùng có quyền đăng ký thành viên, đăng bài đánh giá về các thiết bị di động mình đã dùng hay có kiến thức về thiết bị đó theo đùng quy định của website.

Các thành viên website cũng có quyền bình luận, góp ý về các bài viết đánh giá, bình chọn cho bài viết của mình hya người khác theo đúng quy định về việc dùng website này.

Khi phat hiện các bài viết, bình luận quy phạm quy định của website cũng như có hành vi kích động bạo luận thành viên có quyền báo cáo vi phạm của thành viên đến ban quản trị website.

Trách nhiệm

Chịu trách nhiệm về nội dung các bài viết, bình luận mà mình đã đăng trên website cũng như các bình luận góp ý cho các bài viêt. Ngôn từ dùng trong các bài viết phải phù hợp với thuần phong mỹ tục của văn hóa Việt Nam.

Quyền hạn và trách nhiệm của ban quản trị website

Quyền hạn

Ban quản trị (BQT) website có quyền xóa các bài viết, bình luận vi phạm quy đình mà không cần báo trước đến các thành viện vi phạm. Nếu vi phạm nghiệm trọng BQT có quyền khóa vĩnh viễn tài khoản của thành viện.

BQT có quyền cung cấp thông tin bài viết, bình luận thông tin thành viện đăng ký trên website khi có yêu cầu của cơ quan pháp luật.

Trách nhiệm

BQT đảm bảo website vận hành ổn định, phục vụ tốt yêu cầu các thành viên tham gia sử dụng các dịch vụ, tiện ích trên website.

Liên tục cải tiến các chức năng đáp ứng kịp thời các yêu cầu của thành viên. Khi có các báo cáo vi phạm của các thành viên phải xem xét kịp thời và thông báo đến thành viên vi phạm sau khi đã xử lý.

Các quy định về việc sử dụng website DienThoai.ME

Nội dung đăng tải

Các nội dung của bài viết, bình luận không đề cập đến các vấn đề chính trị, tôn giáo, kích động bạo lực. Nôi dung bài viết là quan điểm cá nhân, kinh nghiệm, kiến thức của thành viên mang tính tham khảo.

Các liên kết ra bên ngoài website khác không phải thuộc phạm vi quản lý của website, người dùng chịu trách nhiệm hoàn toàn về nọi dung liên kết này.

Thông tin thành viên

Thông tin thành viên là thông tin riêng của từng thành viên, các thành viên có quyền chia sẽ thông tin này đến các thành viên và người dùng website hay không. Thành viên hoàn toàn chịu trách nhiệm các thông tin mà mình đã đăng ký trên website.

Khi có yêu cầu của cơ quan pháp luật, BQT có quyền cung cấp thông tin không cần thông báo đến thành viên.

Chính sách bảo mật

Khi đăng ký thành viên là các thành viên đã chấp thuận các điều khoản sử dụng của website.

Website sử dùng cookie của người dùng để định danh thành viên trên website, có thể ghi nhớ để thành viên không cần đăng nhập lại mỗi khi vào lại website, hay có các thông tin khuyến mãi cho các thành viên.

Hiệu lực của quy định

Các quy định này có hiệu lực từ tháng 01/2010, nội dung các quy định này có thể cập nhật chỉnh sửa mà không cần báo trướ đến các thành viên.